A A A

Kontakt

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Boniewie
ul. Szkolna 28
87-851 Boniewo
tel/fax 054/284-01-81
e- mail: gops.boratynska@wp.pl